Archifau Categori:

Gwybodaeth ddefnyddiol am y Gwasanaeth Addysg a digwyddiadau

Astudio’r Mabinogi yn yr Ysgol?

Angen help neu fwy o wybodaeth am y Mabinogi ar gyfer eich cwrs lefel A?

Cofnodwyd yn Casgliadau'r Llyfrgell, Gwybodaeth a digwyddiadau | Comments Off on Astudio’r Mabinogi yn yr Ysgol?

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Benfro, 2013

Ym mis Mehefin bu’r Gwasanaeth Addysg yn Eisteddfod yr Urdd oedd yn cael ei gynnal yn ardal Boncath, Sir Benfro. Cawsom wythnos lwyddiannus a phrysur iawn yn croesawu ymwelwyr i’r stondin a rhoi cymorth a gwybodaeth iddynt am y Llyfrgell … Darllen y gweddill

Cofnodwyd yn Gwybodaeth a digwyddiadau | Comments Off on Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Benfro, 2013

Gweithdai dathlu Diwrnod y Llyfr

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dathlu Diwrnod y Llyfr trwy gyflwyno deuddeg o weithdai i ddisgyblion ysgolion cynradd. Yr ysgolion a wahoddir i ymweld â’r Llyfrgell yw Castell Caereinion, Trefaldwyn, Griffith Jones, Dyffryn Trannon, Llechyfedach, Dewi Sant Llanelli, Llan-non Llanelli, … Darllen y gweddill

Cofnodwyd yn Gwybodaeth a digwyddiadau | Tagiau | Comments Off on Gweithdai dathlu Diwrnod y Llyfr

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Dilyn y Fflam

Rhwng Ebrill 16eg a Mai 4ydd, 2012 bydd Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig gweithdai yn rhad ac am ddim i ysgolion ar arddangosfa Dilyn y Fflam. Bydd ymwelwyr yn cael y cyfle i weld eitemau cofiadwy sy’n ymwneud … Darllen y gweddill

Cofnodwyd yn Gwybodaeth a digwyddiadau | Tagiau , , , | Comments Off on Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Dilyn y Fflam

Jerry The Tyke

Yn ystod wythnos Mawrth 19-23 bydd ysgolion gwahanol yn dod i’r Llyfrgell Genedlaethol i weld Jerry the Troublesome Tyke – yr unig gartwn o’i fath i gael ei greu yng Nghymru yn ei gyfnod. Cafodd cartwnau Jerry eu dangos mewn … Darllen y gweddill

Cofnodwyd yn Gwybodaeth a digwyddiadau | Tagiau , , , | Comments Off on Jerry The Tyke

Gweithdy Crochenwaith a Serameg: Diwrnod Agored LLGC

Fel rhan o Ddiwrnod Agored Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar Ionawr 28 bydd y crochenydd ifanc Alex Allpress yn cynnal gweithdy yn rhad ac ddim yn ystafelloedd addysg y Llyfrgell. Bydd pobl ifanc sy’n rhan o’r gweithdy hefyd yn cael y … Darllen y gweddill

Cofnodwyd yn Gwybodaeth a digwyddiadau | Tagiau , , , | Comments Off on Gweithdy Crochenwaith a Serameg: Diwrnod Agored LLGC

Gweithdai arddangosfa Hamddena

Rhwng Ionawr 23 a Chwefror 17 2012 bydd Gwasanaeth Addysg LLGC yn cynnal gweithdai rhad ac am ddim ar arddangosfa Hamddena. Mae’r arddangosfa’n cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau a chyfryngau sy’n canolbwyntio ar hanes gweithgareddau hamdden y Cymry ar hyd y … Darllen y gweddill

Cofnodwyd yn Gwybodaeth a digwyddiadau | Tagiau , , | Comments Off on Gweithdai arddangosfa Hamddena

Cerddi a Straeon i Blant

Ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 26 2011 bydd Gwasg Gomer a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig cyfle i blant cynradd glywed cerddi a straeon plant yng nghwmni llu o awduron, beirdd, Sali Mali, Coblyn a’r Dewin. Mae’r digwyddiadau i gyd yn … Darllen y gweddill

Cofnodwyd yn Gwybodaeth a digwyddiadau | Comments Off on Cerddi a Straeon i Blant

Gwefan newydd Gwasanaeth Addysg LLGC

Aeth gwefan newydd y Gwasanaeth Addysg yn fyw heddiw. Gall athrawon, disgyblion, myfyrwyr o bob oed, ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yng nghasgliadau’r Llyfrgell ei defnyddio i lwytho adnoddau’n rhad ac am ddim, trefnu ymweliadau â’r Llyfrgell, trefnu … Darllen y gweddill

Cofnodwyd yn Gwybodaeth a digwyddiadau | Tagiau , , , | Comments Off on Gwefan newydd Gwasanaeth Addysg LLGC

Datblygu Hafan

Mae’n fwriad gan Wasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddatblygu gofod Hafan yn ystod y misoedd nesaf. Ar hyn o bryd pwrpas Hafan yw cynnig lle i deuluoedd i ymlacio, edrych ar rai adnoddau,  ac ymgymryd â gweithgareddau cyfyngedig. Y … Darllen y gweddill

Cofnodwyd yn Gwybodaeth a digwyddiadau | Tagiau , , | Comments Off on Datblygu Hafan